Verksamhetskalender för området

Brantestads Missionsförening

 

Startsida

Föreningen

ÖSM

Verksamhetskalender

Andakt

Lyssna på predikan

Bilder

Länkar

Att hyra

Kontakt


Verksamhetskalender för området

Här annonseras även verksamhet som inte arrangeras av Brantestads Missionsförening


Mars 

22

torsdag

Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)

kl. 18:00

Bibelstudium

25

söndag

Palmsöndagen

Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47

kl. 11:00

Gudsjänst, Mats Larsson

25

söndag

Palmsöndagen

Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3

kl. 14:00

Predikan, Joackim Borg

29

torsdag

Skärtorsdagen

Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47

kl. 18:00

Nattvardsgudsjänst, Jakob Okkels

30

fredag

Långfredagen

Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3

Kl. 14:00

Predikan, Anders Wenehult

April

1

söndag

Påskdagen

Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47

kl. 11:00

Högmässa, Jakob Okkels

8

söndag

2:a sönd i påsktiden

Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)

kl. 16:00

Predikan, Per Gustafsson

15

söndag

3:e sönd i påsktiden

Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47

Kl. 11:00

Högmässa, Jakob Okkels
Predikan, Harald Waldemarson

19

torsdag

Linköping
Djurgårdsgatan 39 (Adventkyrkan)

kl. 18:00

Bibestudium

21

lördag

Västerviks Missionshus
Östra Kyrkogatan 57

kl. 14:00

ÖSM:s Kvartalsmöte

22

söndag

4:e sönd i påsktiden

Vimmerby, Betelkapellet
Kungsgatan 3

kl. 14:00

Predikan, Erik J Andersson

29

söndag

5:e sönd i påsktiden

Kisa, Tabor Missionshus
Grönedegatan 47

kl. 11:00

Högmässa, Jakob Okkels

Välkommen!